החזון שלנו הוא לזכור את העבר, לרפא את ההווה, ולהשביח את עתיד
העם היהודי והאנושות כולה.

הקדימויות שלנו


הנצחת השואה ומורשתה

Architecture, Design & Engineering

אדריכלות, עיצוב והנדסה

Scientist in Lab

מדע, מחקר ושירותי בריאות

Elderly in community

קהילה

Fellowship outdoors

תוכניות עמיתים


חינוך


מוזיקה ואמנות

Holding hands

התפתחות עצבית

כיצד אנו פועלים


“נדיבות כלפי העתיד מתחילה מנתינה בהווה.”


– אלבר קאמיאנו שואפים להשיג השפעה הניתנת למדידה בתחומי הקדימויות העיקריות שלנו, ולשפר את חייהם של אחרים.

להלן מספר דוגמאות:

Top