אודות

ההיסטוריה שלנו

בהמשך למורשת הפילנתרופית של דוד עזריאלי ז”ל, הקרן תומכת בארגונים ומפעילה תכניות בקנדה ובישראל מאז שנת 1989. פעילות הקרן נשענת על המסורת היהודית של תיקון עולם וצדקה ומגיעה למגוון רחב של אנשים, מקומות וצרכים.