הנהלה

חברי מועצת המנהלים של קרן עזריאלי קנדה

נעמי עזריאלי, DPhil.- יו”ר

Sharon Azrieli

שרון עזריאלי, DMus.

André Beaulieu

אנדרי בוליאו

Amir Gissin

אמיר גיסין

דני חכים

ד”ר פרדריק לאווי, O.C.