הנהלה

חברי מועצת המנהלים של קרן עזריאלי קנדה

נעמי עזריאלי, DPhil.- יו”ר

Sharon Azrieli

שרון עזריאלי, DMus.

מאייר ביק, C.M.

מוריס ג’. פיש, C.C., Q.C.

דני חכים

ד”ר פרדריק לאווי, O.C.

ג’ורג’ רוזנברג