כיצד אנו פועלים

אנו בקרן עזריאלי נלהבים מהפוטנציאל והחשיבות של גישה קפדנית אך יצירתית לפילנטרופיה, שיתופי פעולה אסטרטגיים, מנהיגוות וחשיבה חדשנית נועזת. אנו מאמינים שאלה הם המפתחות לפיתוח ידע חדש, שישפר את מצבם של הדורות הבאים. אנו שואפים להשיג השפעה ניתנת למדידה בתחומי הקדימויות שלנו, ולשפר את חייהם של אחרים.