Our Priorities

הקדימויות שלנו

אנו בקרן עזריאלי נלהבים מהפוטנציאל והחשיבות של גישה קפדנית אך יצירתית לפילנטרופיה, שיתופי פעולה אסטרטגיים, מנהיגוות וחשיבה חדשנית נועזת. אנו מאמינים שאלה המפתחות לפיתוח ידע חדש, שישפר את מצבם של הדורות הבאים.