קרן עזריאלי קנדה – הצהרת פרטיות

מטרת קרן עזריאלי קנדה (“אנחנו” או “הקרן”) היא שיפור החיים בדור הנוכחי ובדורות הבאים באמצעות חינוך, מחקר, בריאות ואמנויות, בעיקר בקנדה ובישראל. במסגרת פעולותיה, עשוי להגיע לידי הקרן מידע אישי. הצהרת פרטיות זו מסבירה את האופן שבו הקרן מעבדת מידע כאמור, ואיך ניתן להשיג מידע נוסף אודות האופן שבו אנו מנהלים מידע אישי.

למטרת הצהרה זו, ועל פי החקיקה הקנדית (הפדרלית והפרובינציאלית) הרלוונטית, “מידע אישי” משמעו כל מידע אודות אדם המקושר, שניתן לייחס, בוודאות או בסבירות, לאותו אדם.

התכניות שלנו: המידע האישי שאנו אוספים

במסגרת מגוון הפרוייקטים, התכניות והפעילויות שלה, עשויה הקרן לאסוף מידע אישי ממשתתפים בפעילויותיה ובתכניות השונות שלה, צדדים המעוניינים בפעילויות ובתכניות של הקרן, מועמדים לתכניות הקרן השונות, חברי הוועד המנהל, מתנדבים, צדדים שלישיים המארגנים אירועים או מספקים שירותים.

בנוסף להשקעה הפילנתרופית האסטרטגית בתרומות לארגונים גדולים וקטנים, הקרן מפעילה מספר תכניות במסגרתן היא מקבלת מידע אישי, כולל תכנית הזכרונות של ניצולי שואה, פרס עזריאלי למוסיקה, פרס עזריאלי לאדריכלות, תכנית עמיתי עזריאלי ותכנית עזריאלי למענקי מחקר.

תכנית הזכרונות של ניצולי שואה. המידע האישי שנאסף בקשר לתכנית זו כולל בדרך כלל פרטי קשר (שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון) בעת אספקת ספרים המוצעים באמצעות התכנית. כמו כן, אנו אוספים פרטי קשר בהקשר של אירועים המקושרים עם תכנית זו – בין באופן ישיר או דרך מארגני האירוע. היות והספרים שלנו מוזמנים לעיתים קרובות על ידי מורים למטרות חינוכיות, אנו אוספים לפעמים את שם בית הספר, הכיתה והנושא.

פרסי עזריאלי למוסיקה. החל מפברואר 2019, כל המסמכים וקבצי המדיה שהגישו מועמדים במסגרת פרסים אלו מוגשים אלקטרונית באמצעות טופס מועמדות מקוון, תוך שימוש באתר אינטרנט של צד שלישי. הקרן מקבלת פרטי קשר של כל המועמדים. הקרן מחזיקה גם פרטי קשר של השופטים בכל אחת מהתחרויות. כל המידע בנוגע למועמדים נשלח לשופטי התחרות.

פרס עזריאלי לאדריכלות. הקרן מפעילה תכנית זו באמצעות עמותה ישראלית, קרן עזריאלי (ישראל), שמנהלת את התכנית ושומרת את כל המידע בנוגע לבקשות על השרת שלה. כל המידע אודות מועמדים, והחומר המצורף כתמיכה במועמדות, מופץ לשופטי התחרות.

תכנית עמיתי עזריאלי. הקרן מפעילה תכנית זו באמצעות עמותה ישראלית, קרן עזריאלי (ישראל), שמנהלת את התכנית ושומרת את כל המידע בנוגע לבקשות על השרת שלה. בקשות, המלצות ומסמכים תומכים משותפים עם הקרן, וועדות המיון וועדות הראיונות, האוניברסיטאות המשתתפות וספקים ונותני שירותים שנשכרים להפעיל את התכנית.

תכנית עזריאלי למענקי מחקר. הקרן מזמינה הצעות מחקר מהקהילה האקדמית בתחומים ספציפיים של מדע בסיסי ומחקר ביו-רפואי. בחלק מההזמנות להצעות, מידע מהמועדים נאסף על גבי אתר אינטרנט של צד שלישי, ובמקרים אחרים האיסוף הוא ישירות על ידי הקרן. מידע אישי המועבר לקרן כולל שמות ופרטי קשר. הקרן מחזיקה בנוסף פרטי קשר של חברי וועדת הבחינה. בקשות, המלצות ומסמכים תומכים משותפים עם הקרן, יועצים וחברי וועדת הבחינה, שבאים מהקהילה המדעית.

האופן שבו הקרן משתמשת במידע אישי

המידע האישי הנאסף על ידי הקרן משמש למטרות הבאות:

  1. הפעלה וניהול של פעילויות ותכניות הקרן, כולל השתתפות בתכניות מצד מועמדים, סטודנטים לתארים מתקדמים, בוגרים ומשתתפים אחרים, וועדות מיון וראיונות ושופטים.
  2. יצירת קשר עמך ובאופן כללי לצורך העברת מידע אודות פעילויות הקרן לציבור הרחב ולבעלי עניין.
  3. בחינה או תגובה למשוב, הערות, תמונות, סרטונים או מידע אחר המשותף עם הקרן באמצעות מדיה חברתית, סקרים או חלקים אינטראקטיביים באתר שלנו.
  4. ניהול, אבטחה ושיפור התכניות, האתרים, המערכות, המתקנים והאירועים שלנו, ופעילויות אחרות של הקרן.
  5. הגנה על זכויות הקרן ועל בטחונם של אחרים.
  6. עמידה בדרישות החוק הרלוונטיות.

הקרן לא משתפת, מעבירה, מחליפה עם או מגלה לצדדים שלישיים מידע אישי, אלא לצורך תמיכה במטרות, פעילויות ותכניות הקרן. בפרט, אנו עשויים לחלוק מידע אישי עם העובדים, הנציגים והגופוים הקשורים שלנו, וצדדים שלישיים ספציפיים שאינם קשורים אלינו כגון וועדות בחינה, וועדות מיון, שופטים, קבלנים, ספקים ונותני שירותים שזקוקים לגישה למידע כאמור על מנת לסייע לקרן לענות על צרכי הפעילויות והתכניות שלנו. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אישי לרשויות ממשלתיות בישראל ובקנדה, לפי דרישתן בהתאם לחוקים הרלוונטיים או בקשר לבחינת הרשויות הללו את פעילויות ותכניות הקרן.

הקרן לא מוכרת מידע אישי לטובת גיוס כספים או שיווק של צדדים שלישיים.

השימוש שאנו עושים בטכנולוגיית אינטרנט

באתר שלנו ובפלטפורמות המדיה החברתית בהן אנו משתמשים, נעשה שימוש במספר קוקיות (Cookies) וטכנולוגיות אחרות. אם לא התאמת את הגדרות הדפדפן שלך, יכולות להופיע קוקיות בעת ביקור באתר שלנו. המשך שימוש באתר שלנו, וגישה למדיה החברתית שלנו, מהווים הסכמתך לשמירת קוקיות רלוונטיות, או טכנולוגיות דומות, במחשבך או במכשירך. למשל, בעת תקשורת עם האתר שלנו, נקבל מידע טכני כמו כתובת ה-IP שלך, מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן של המחשב שלך, כתובת האתר המפנה, אם יש, מסלול הגלישה שלך בעמודי האתר שלנו ופעילויות מערכת.

קוקיות. ייתכן והאתר שלנו משתמש בקוקיות, שהן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים במחשב או במכשיר שלך בזמן כניסת משתמשים לאתר. אנו משתמשים בקוקיות כדי לזכור אותך ואת ההעדפות שלך, וכדי להבין את האופן שבו המשתמשים פועלים באתרים שלנו.

קוקיות Google Ads (פרסומות גוגל). אתר הקרן משתמש ב-Google Ads, תכנת פרסום מקוונת מבית Google Inc. (“גוגל”), שמפעילה קוקיית מעקב המרות (conversion tracking cookie) בכל פעם שמבקר מקיש על פרסומת שמוגשת על ידי גוגל. קוקיות אלו, שתקפן פג לאחר 30 ימים, מאפשרות לגוגל ליצור סטטיסטיקת המרות (כלומר, מספר המשתמשים שהקישו על הפרסומת והמשיכו לאותו עמוד). מפרסמים אינם מקבלים מידע כלשהו באמצעותו ניתן לזהות משתמשים. קוקיית מעקב ההמרות של גוגל ניתנת לניטרול באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן כך שניתן יהיה לקבל או לדחות קוקיות אלו בכל מקרה לגופו; לקבל או לדחות אותן אוטומטית בכפוף לתנאים מסוימים; או למחוק קוקיות אוטומטית בעת סגירת הדפדפן. לפרטים נוספים, יש לעיין במדיניות הפרטיות של גוגל.

קישורים מנתבים (Click-Trough URLs). אם הסכמת לקבל ניוזלטרים, עדכונים או מידע אחר מאיתנו, הודעות הדוא”ל שלנו עשויות לכלול קישורים מנתבים, שמקושרים לתוכן באתר שלנו. בעת הקשה על הקישורים הללו, הם עוברים דרך שרתי אינטנט נפרדים בטרם יגיעו לעמוד היעד באתרים שלנו. נתוני הניתוב האמורים משמשים אותנו ככלי סיוע בהבנת האופן שבו נמענים מגיבים להודעות הדוא”ל שלנו, או מתקשרים עמן.

ניתוח נתונים על ידי צדדם שלישיים. הקרן משתמשת בשירותי ניתוח נתונים של צדדים שלישיים, לרבות גוגל אנליטקס ואחרים, על מנת לאסוף מידע אודות השימוש שלך באתר שלנו, ולאפשר לנו לשפר את האתר. גוגל אנליטיקס ושירותי ניתוח נתונים על ידי צדדים שלישיים אחרים, משתמשים בקוקיות ובטכנולוגיות דומות אחרות על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר שלנו ולדווח לנו על מגמות באתר, אך אינם מזהים בפנינו אדם זה או אחר. אנו משתמשים במידע זה כדי להבין את השימוש באתר שלנו, לאתר קשיים בהם נתקלים משתמשים באתר שלנו, ולגלות האם מאמצי התקשורת שלנו הם יעילים.

תוספים/מדיה חברתית וסרטונים. אם בחרת לשתף את התוכן הדיגיטלי שלנו עם חברים באמצעות רשתות חברתיות כמו פייסבוק, טוויטר או לינקדין, או לראות סרטון שהועלה באתר מדיה של צד שלישי, דוגמת יוטיוב, ייתכן ויישלחו אליך קוקיות מאותם אתרי צד שלישי. הגדרת תוספים/קוקיות אלו אינן בשליטתנו, ואין לקרן כל מידע בנוגע לתוכן או לנתונים המועברים לפייסבוק, טוויטר או לינקדין, או לאופן שבו כל אחד מהם משתמש בנתונים שכאלה. יש לעיין בפלטפורמות המדיה החברתית האמורות ובמדיניות הפרטיות שלהן (4?) ו/או ללמוד כיצד לשנות את הגדרות החשבון על מנת לנהל את הקוקיות והטכנולוגיות האחרות שלהן.

הסכמה

הסכמה. אלא כאשר הדבר מותר על פי דין, הקרן לא תאסוף מידע אישי מבלי לקבל קודם לכן את הסכמתך. ייתכנו מצבים בהם הסכמתך משתמעת ממעשיך, לדוגמא באמצעות מתן פרטי הקשר שלך באירוע של הקרן, או הזמנת ספר מתכנית זכרונות ניצולי השואה. מתן פרטיך האישיים לקרן בכל דרך שהיא, מהווה הסכמתך לכך שאנו יכולים לאסוף, להשתמש, לחשוף או לעבד בדרך אחר את המידע האישי שלך, בהתאם להצהרת פרטיות זו.

ביטול הסכמה. בכפוף לתנאי פסקה זו, תוכל לבטל את הסכמתך לשימוש של הקרן במידע שלך. אם תעשה כן, עלול הדבר למנוע מהקרן מלספק לך מידע אודות התכניות, המוצרים או השירותים שלנו. יש לציין כי בהתאם לתכנית בה מדובר, עלולות להתקיים נסיבות בהן לא תוכל לבטל את הסכמתך בשל דרישות חוקיות, רגולטוריות או חוזיות. לביטול הסכמתך, ניתן לפנות לקרן כמתואר להלן בסעיף “מענה לשאלות בנושאי פרטיות”.

יש לציין כי בנסיבות מסויימות, החוק הקנדי מתיר או דורש שימוש או גילוי של פרטים אישיים ללא הסכמה. נסיבות אלו כוללות מצבים בהם נדרש הדבר על פי דין, או לצורך הגנה על הקרן, עובדיה או על אחרים. במקרים בהם הקרן תמצא שראוי לגלות פרטים אישיים בהעדר הסכמה, ייחשף המידע הדרוש בלבד.

אמצעי ביטחון, דיוק ושמירה

כיצד אנו מגנים על המידע שלך. הקרן משתדלת לקיים אמצעי ביטחון פיסיים, פרוצדוראליים וטכניים נאותים במשרדינו ובמתקני האחסון שלנו, על מנת למנוע כל אבדן, שימוש בלתי נאות, גישה בלתי מורשית, גילוי או שינוי בנתנוים האישיים שהופקדו בידינו. אמצעי הביטחון שלנו חלים גם על מחיקה או השמדה של מידע כאמור.

אנו משתדלים להבטיח שכל המידע האישי המופקד בידינו נכון, מעודכן ושלם ככל שנדרש לצורך המטרות לשמן משתמשת הקרן במידע.

היכן אנו מחזיקים את המידע שלך. שימוש ואחסון מידע אישי, או גישה אליו, יכולים להיות באמצעות שרתים מחוץ לקנדה, לרבות בישראל. כאשר מידע אישי ממוקם מחוץ לקנדה, הוא כפוף לדיני אותו תחום שיפוט.

כמה זמן אנו שומרים את המידע שלך. אנו שומרים באופן פעיל את המידע האישי שלך רק ככל שהוא נדרש לצורך היחסים בינינו או כפי שנדרש על ידי החוקים הפדרליים והמקומיים. פרק זמן זה משתנה בהתאם לטבעו של המידע והמטרה לשמה נאסף.

גישה

הקרן מאפשרת זכות גישה ותיקון סבירה, ותשתדל לספק את המידע האישי המדובר בתוך פרק זמן סביר. ייתכן ותתבקש להזדהות, כדי שנוכל לאמת את זהותך בטרם נספק לך את המידע האישי שלך. אם תבקש מסמכים בפורמט חלופי, הקרן תעשה מאמצים סבירים לספק לך את המידע האישי שלך באותו פורמט. אם השליפה והאספקה של מידע מסוים שביקשת כרוכות בעלויות, נודיעך מהן העלויות ונקבל הסכמתך בטרם נתקדם.

ייתכן ונסרב גישה למידע אישי בנסיבות מסוימות, לרבות מקום בו המידע המבוקש יחשוף מידע סודי או מידע אישי אודות אדם אחר, או אם איננו מורשים, או שאנחנו מנועים, על פי דרישות הדין, לגלות מידע כאמור.

מענה לשאלות בנושא פרטיות

בכל שאלה בנוגע לאופן שבו הקרן מנהלת את או משתמשת במידע האישי שלך, ניתן לפנות אלינו, לפי הפרטים שלהלן:

Privacy Officer

 St. Clair Avenue West 2
Suite 900
Toronto, Ontario
M4V 1L5

או בטלפון: + 1-416-322-5928

אם הקרן לא יכולה לפתור את העניין לשביעות רצונך, ניתן לפנות בעניין ללשכת הממונה על הפרטיות בקנדה (Privacy Commissioner of Canada).