סדרי העדיפויות שלנו

סדרי העדיפויות שלנו

מחקר מדעי וטיפול ישיר במטופלים קשורים יחד בקשר בל ינותק. בקרן עזריאלי אנחנו תומכים במחקר מדעי, מהמעבדה ועד למיטת החולה. אנחנו מסייעים בהכשרת מדענים וקלינאים פורצי גבולות המשנים פרדיגמות.