סדרי העדיפויות שלנו

הוראה ומורשת השואה

שישה מיליון יהודים, יותר משני שליש מיהדות אירופה, נרצחו בין השנים 1933 – 1945 בשואה. אסור לנו לשכוח אותם לעולם. באמצעות מחויבות להרחבת הידע הקולקטיבי שלנו אודות כל מה שאבד, והחוויות של הניצולים, קרן עזריאלי שואפת לטפח הבנה טובה יותר של מימדי הטרגדיה הזו.